Daar christophe een 2-tal weken out is door medische redenen wordt de training van woensdag voor GU verplaatst naar donderdag. Er wordt een 2-tal weken samen getraind op donderdag.

De spelers die aangeduid stonden om dit week-end te fluiten, worden verplaatst naar het vrij week-end. Alle onderbouw wedstrijden die thuis gepland stonden zijn omwille van de kasteel cross verplaatst.