Allen,

Blijkbaar is er een koekenverkoop aan de gang ten voordele van de jeugdwerking van SC Zonnebeke. Helaas slaat de verkoop wat tegen en wordt de actie met 1 week verlengd. Men vraagt dan ook aan allen nog een extra inspanning te leveren. In bijlage een bestelformulier voor wie wenst een bijdrage te leveren. Dit mag persoonlijk afgegeven worden aan mij (Nick) of doorgemaild worden aan mij ten laatste tegen donderdag na de training.

Net als vorig jaar krijgt de ploeg (U17 samen) een klein deeltje per verkochte doos. Dit om de eindactiviteit te helpen financieren.